Buscador múltiple

Información del autor

Nombre: F. Marazanof

Fotos del autor

Mapa del autor

Publicaciones

- BIGOT, L. y F. MARAZANOF,1965 Considerations sur l´ecologie des Investebrés terrestres et aquatiques des Marismas du Guadalquevir (Andalucía). Vie Milieu Ser. C. Biol. Terr. 16, 441-473

Lista de autores